Koolitajast

Minu nimi on Kristina Lahe. Olen Tallinna Ülikooli lõpetanud alushariduse pedagoogika magister. Õpingute vältel oli minu uurimisfookuses projektõpe. Minu bakalaureuse töö tõi muuhulgas ilmsiks, et Eestis polnud selgust selles, mida projektõppeks peetakse ja puudus eesti keelne projektõppealane kirjandus. Magistritööga püüdsin olukorda parandada koostades raamatu “Projektõpe lasteaias”. Õpingutega seoses olen viibinud 3 kuud välispraktikal Portugalis, Reggio Emilia pedagoogikast inspireeritud lasteaias.
Lasteaia õpetajana olen töötanud üle 12 aasta, praegu jätkan Tabasalu Teelahkme lasteaias õppealajuhatajana. Projektõppe raamatu ilmumisega kaasnes lugejate soov saada autorilt ka projektõppealast koolitust. Varasemalt olen täiskasvanute koolitamisega kokku puutunud praktiliste töötubade korraldamisel.