Koolitajast

Olen Kristina Lahe, Tallinna Ülikooli lõpetanud alushariduse pedagoogika magister. Projektõpe oli minu uurimisfookuses nii bakalareuse- kui ka magistriõppes. Minu bakalaureuse töö tõi muuhulgas ilmsiks, et Eestis polnud selgust selles, mida projektõppeks peetakse ja puudus eesti keelne projektõppealane kirjandus. Minu magistritöö eesmärk oli seda olukorda muuta. Koostasin selleks raamatu “Projektõpe lasteaias”, kus tõin muuhulgas selgelt välja ka projektõppe tunnused. Õpingutega seoses olen viibinud 3 kuud välispraktikal Portugalis, Reggio Emilia pedagoogikast inspireeritud lasteaias.
Lasteaia õpetajana olen töötanud üle 12 aasta, praegu jätkan Tabasalu Teelahkme lasteaias õppealajuhatajana. Projektõppe raamatu ilmumisega kaasnes lugejate soov saada autorilt ka projektõppealast koolitust. Varasemalt olen täiskasvanute koolitamisega kokku puutunud praktiliste töötubade korraldamisel.