Kas projektõppes luuletusi ei õpitagi?

Ka projektõpet tehes on igapäevased ühises ringis kokkusaamised olulised. Tähelepanu koondamiseks võib sellist kokkusaamist ikka mingi luuletusega alustada kui selline traditsioon juba hommikuringides olemas on. Samas saab projektõppes luuletusi kasutada mitmel moel. Need võivad olla lapse ja tema vanemate koostöös leitud või loodud, mille laps toob kodust kaasa. Projektiga haakuva luuletusega saab rikastada uurijapäevikut või projekti ajakirja, esitada külla kutsutud külalisele või projekti kokkuvõtval üritusel. Näiteks loomadega seotud projekti, kus igal lapsel või lastegrupil on oma loom mida uurida, saab siduda terve rea erinevaid luuletusi, lisada neid projektiga seotud vaatmikele jpm. Oluline on, et ka laps ise selle luuletuse valimisel kuidagi kaasa saaks rääkida ja tore oleks kui saaks ka lapsevanemaid kaasata. Kui laps veel ei oska lugeda saab kasutada kõne salvestavaid abivahendeid nt. pesulõkse vms kuhu erinevad luuletused valimiseks peale lugeda. Luuletustega lõkse võib kinnitada projektiga seotud näitustel tööde külge, kus luuletust saab nupule vajutades üle kuulata. Luuletusi saab anda valida ka laste grupile ja toetada iga gruppi selle õppimisel, esitamisel. Tähtis on pidada kinni põhimõttest, et õpetaja on õpikogukonna liige mitte dirigent. Ja selles kogukonnas on lastel võimalus valida ja arvamust avaldada.